Salderen en terugleveren van zonnestroom

Geschatte leestijd: 3 minuten
Salderen zonnepanelen

Zonnepanelen leveren gedurende de dag elektriciteit op. Er zijn momenten dat jij de opgewekte elektriciteit in jouw huis niet meteen verbruikt. Wat gebeurt er met deze opgewekte elektriciteit? Heb je profijt van de opgewekte elektriciteit als je zelf op vakantie bent? Wat is terugleveren en salderen? Tot wanneer kan je gebruik maken van de salderingsregeling? In dit artikel lees je alles over het basisprincipe van de salderingsregeling.

Terug leveren elektriciteit

Steeds meer huishoudens wekken elektriciteit op met zonnepanelen. Zelf opgewekte elektriciteit die je niet direct gebruikt wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld wanneer op een doordeweekse dag om 1 uur ‘s middags niemand thuis is en het elektriciteitsverbruik laag is. Op dat moment wek je met zonnepanelen meer energie op dan nodig is waardoor het overschot aan energie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. In de avond en ochtend gebruik je veel elektriciteit maar dan wekken zonnepanelen minder elektriciteit op. Op die momenten haal je elektriciteit van het net af.

Salderen

Dit afnemen en leveren van elektriciteit kan worden rechtgetrokken volgens de wet (Salderingswet). Op je energierekening staat hoeveel elektriciteit het energiebedrijf heeft geleverd. De elektriciteit die jij hebt terug geleverd wordt daarvan afgetrokken. Je betaalt alleen voor de elektriciteit die je extra nodig hebt gehad in dat jaar. Deze aftreksom heet “salderen” en is mogelijk door de zogenoemde salderingsregeling. De salderingsregeling blijft in ieder geval tot 2023 in stand. Lees op onze blog alles over de salderingsregeling voor zonnepanelen.

“Salderen: Jouw totale energieverbruik (kWh) – terug geleverde energie (kWh) = netto verbruik.

Rekenvoorbeeld salderen

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit afgenomen van energieleverancier4.000 kWh
Terug geleverde elektriciteit*3.000 kWh
Te betalen aan energieleverancier1.000 kWh x € 0,23 = € 230,-

*Let op: een deel van de elektriciteit die je panelen opwekken, verbruik je direct zelf en lever je dus niet terug aan het net. Je zonnepanelen wekken dus meer op dan de 3.000 kWh die in het voorbeeld wordt terug gelevert.

Het rekenvoorbeeld hierboven laat zien dat de elektriciteit die je opwekt met zonnepanelen (3.000 kWh) afgetrokken kan worden van de afgenomen elektriciteit van je energieleverancier (4.000 kWh). Netto betaal je dan voor het verschil tussen verbruik en levering wat in dit geval 1.000 kWh is.

Ook als je op vakantie bent en geen elektriciteit verbruikt, leveren zonnepanelen geld op!

Salderen met een draaischijfmeter

Wanneer je een draaischijfmeter hebt wordt er automatisch gesaldeerd. De draaischijf draait dan letterlijk terug als je elektriciteit aan het net levert. In de nieuwere meters wordt dit geregistreerd via een apart kanaal en zie je de meter niet teruglopen. Het resultaat van je zelf opgewekte elektriciteit zie je dan pas op de eindafrekening.

Vergoeding terug leveren

Wanneer je meer elektriciteit terug levert dan je verbruikt dan geldt er een terugleververgoeding. Hoeveel geld je per kWh vergoed krijgt hangt af van de energiemaatschappij. Groene maatschappijen (Greenchoice, Qurrent, Pure Energie, etc) hebben over het algemeen iets betere vergoedingen dan de grijze maatschappijen (Nuon, Essent, NLE, etc.)

Effect van daltarief en piektarief op salderen

Heb jij een dubbeltariefmeter en verrekent jouw energieleverancier een apart dal- en piektarief voor elektriciteitsgebruik? Laat de installateur dan bij het uitrekenen van het rendement op zonnepanelen een vergelijking maken tussen dal- en piektarief en een normaal tarief. Het kan namelijk zijn dat je goedkoper uit bent met een standaardtarief dat geld gedurende de hele dag wanneer je zonnepanelen op het dak hebt liggen.

Als je een hoger financieel rendement haalt met zonnepanelen bij een standaardtarief dan kun je bij de energieleverancier aanvragen om een standaardtarief te berekenen. Hiervoor hoef je geen nieuwe meter te installeren.

Salderen na 2023

In april 2019 heeft minister Wiebes bekend gemaakt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in ieder geval tot 2023 blijft bestaan. Dat is een 3 jaar langer dan in eerste instantie het plan was. De regeling zou oorspronkelijk tot 2020 lopen. De salderingsregeling blijft na 2023 bestaan maar wordt in een tijdsbestek van 8 jaar langzaam afgebouwd. Als woningeigenaar betaal je straks over een deel van de teruggeleverde elektriciteit wel belasting. Dit is vergelijkbaar met de afbouw op de hypotheekrenteaftrek. Deze regeling wordt ook in een aantal jaren van 100% naar 0% afgebouwd. De afbouw van de saleringsregeling loopt tot 2031 waarna de salderingregeling echt afgeschaft wordt. Hoe deze afbouw er exact uit gaat zien is nog niet bekend. Daar komt de minister eind 2019 nog op terug.

Salderen zorgt voor een optimaal rendement

De salderingsregeling is een mooie maatregel voor jouw als huiseigenaar met zonnepanelen op het dak. Je bent niet genoodzaakt te zorgen voor evenwichtig elektriciteitsverbruik en kan teveel opgewekte elektriciteit compenseren met elektriciteit die je van het net afhaalt. Tijdens vakanties blijf je optimaal profiteren van zonnepanelen en de jaarlijkse energierekening gaat flink omlaag.

Lees ook:

Bekijk ook de thema-pagina zonnepanelen en ontdek of deze maatregel voor jou interessant is.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter