Prijzen zonnepanelen

Geschatte leestijd: 8 minuten
Prijs zonnepanelen

In de afgelopen jaren is de prijs voor zonnepanelen flink gedaald. Van enkele euro’s per Wattpiek (Wp) naar iets meer dan 1 euro per Wattpiek (het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek). Veel mensen wachten daarom nog steeds op een forse daling van de prijzen maar is dat wel terecht? Is nu het laagste punt bereikt en betaal je straks elk jaar iets meer door inflatie of prijsstijgingen? In dit artikel lees je meer over de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren en wat je nu betaalt voor een compleet zonnepanelenpakket. Daarnaast een aantal tips om te voorkomen dat je straks meer betaalt dan nodig is en je optimaal gebruik maakt van gunstige regelingen zoals de BTW-aftrek voor particuliere wooneigenaren en de salderingsregeling.

De gemiddelde prijs per Wp ligt dit jaar (peildatum 1 januari 2018) op een bedrag van €1,51 per Wp. Daarmee zijn zonnepanelen ten opzichte van vorig jaar weer een beetje goedkoper geworden. Deze prijs per Wp komt voort uit onderzoek door van GreenHome waarbij gekeken is naar verschillende aanbiedingen van installateurs in verschillende regio’s in Nederland. De aanschaf van zonnepanelen is een investering die is op te delen in de volgende componenten:

 1. Het aanschaffen van de zonnepanelen zelf (50%)
 2. De aanschaf van een omvormer (20%)
 3. De kosten van het montagesysteem en de kabels (10%)
 4. De kosten van de installatie en het advies (20%)

Hieronder zie je de gemiddelde prijzen van zonnepanelen. De exacte prijs is afhankelijk van o.a. het soort zonnepanelen, het type omvormer, de kosten voor advies en installatie door een vakbekwaam installateur.

Aantal panelenGemiddelde prijs (€ per Wp)Totaal aantal WpTotaalprijs (excl. BTW)Opwekking elektriciteit (kWh per jaar)
6 €1,80 1.650 €2.975 1.485
8 €1,66 2.200 €3.644 1.980
10 €1,55 2.750 €4.267 2.475
12 €1,50 3.300 €4.938 2.970
14 €1,44 3.850 €5.530 3.465
16 €1,40 4.400 €6.152 3.960

Prijzen zonnepanelen berekenen

De aanschafprijs van zonnepanelen kan het beste worden aangeduid in euro per Wp (Wattpiek). Elk zonnepaneel heeft een bepaald vermogen dat uitgedrukt wordt in Wattpiek. Gemiddeld heeft een zonnepaneel 275 Wp vermogen. Dit betekent dat onder “standaard” omstandigheden er 275 Watt aan elektriciteit opgewekt wordt.

Wat betekent Wp voor jouw elektriciteit opbrengst?

In het Nederlandse klimaat is de zon niet altijd even sterk en is de zon soms bedekt door wolken. Daarnaast zijn er meer zonuren in de zomer dan in de winter en zorgt dat voor een wisselende opbrengst gedurende het jaar. Om een goede vergelijking te maken worden zonnepanelen daarom getest onder “standaard” omstandigheden. Deze omstandigheden zijn te vergelijken met een klimaat in Californië, Japan of Kreta. Om de elektriciteitsopbrengst van zonnepanelen in het Nederlands klimaat te berekenen gebruik je daarom een correctiefactor. Met de correctiefactor reken je eenvoudig uit wat de jaaropbrengst in kWh is, per Wp vermogen. De correctiefactor voor Nederland is in de meeste delen van het land 0.9. Dit kan afwijken op plekken waar de zon meer schijnt, zoals in Zeeland of aan de kust. In Nederland wek je 0,9 kWh elektriciteit per jaar op met elke Wp die je aan zonnepanelen op je dak plaatst.

Factoren die de prijs bepalen

Per Wp of jaarlijkse elektriciteitsopbrengst (kWh) wil je weten wat de investering is die daartegenover staat. Dit wordt gedaan door te kijken naar de prijs per Wp. Hoe lager de prijs per Wp des te goedkoper jouw zonne-energiesysteem en des te korter de terugverdientijd. De prijs per Wp is afhankelijk een aantal factoren.

 1. Soort zonnepaneel: mono- of polykristallijn
 2. Type dak: Zonnepanelen op een schuin dak is iets goedkoper dan op een plat dak. Daarnaast betaal je extra voor zonnepanelen op verschillende dakvlakken.
 3. Type omvormer: Een “standaard” string omvormer is goedkoper dan een omvormer met power optimizers of micro omvormers.
 4. Aantal panelen: Hoe meer zonnepanelen je aanschaft, hoe lager de prijs per Wip is.
 5. Kwaliteit: Een B-merk zonnepaneel kost een stuk minder. In dit artikel wordt uitgegaan van A-merk panelen met alle benodigde keurmerken.
 6. Vermogen per paneel: Wil je meer dan het gemiddelde vermogen van 275Wp per paneel? Dan betaal je ook iets extra.
 7. Garanties: Standaard krijg je installatie-, product en opbrengstgaranties. Wil je extra garanties dan betaal je daar ook iets meer voor.

Prijs per Wp in de loop van de jaren

Zonnepanelen Prijs per Wp

De prijs per Wp in de afgelopen jaren.

In de loop van de jaren is de prijs van zonnepanelen behoorlijk gedaald. 10 jaar geleden was de prijs per Wp nog €4,75 en nu betaal je slechts €1,51 per Wp. Daarmee is inmiddels de bodemprijs ongeveer wel bereikt.

De belangrijkste reden waarom je deze conclusie kan trekken is omdat zonnepanelen nu veel verkocht worden. Het is een product wat inmiddels bij iedereen bekend is en waarvan er jaarlijks vele miljoenen geplaatst worden. Dat betekent dat er veel zonnepanelen geproduceerd worden en fabrieken massaproductie draaien. Daarin zijn de afgelopen jaren alle schaalvoordelen al behaald. De productie is bijvoorbeeld volledig geautomatiseerd en de zonneceltechnogie vrijwel uitontwikkelt. Eventuele verbeteringen in de technologie zijn dermate klein dat er geen grote prijsverschillen meer te verwachten zijn.

Aantal panelen vs. prijs per Wp

De belangrijkste factor die bepaald hoe duur zonnepanelen zijn, is het aantal zonnepanelen. Het is simpelweg duurder om een grotere installatie aan te schaffen. Daar staat tegenover dat de voorrijkkosten en arbeidskosten per paneel of Wp omlaag gaan. Een gemiddelde woning met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.300 kWh, heeft ongeveer 13 zonnepanelen van 275Wp nodig om zelfvoorziend te zijn. Dat is in totaal 3.575 Wp zonne-energie vermogen. Met een correctiefactor van 0.9 kom je dan uit op een opbrengst van 3.218 kWh op jaarbasis. Een besparing van €644 per jaar.

Het aanschaffen van een compleet zonnepanelenpakket met 13 monokristallijne zonnepanelen kost ongeveer €5.250 (inclusief BTW-aftrek). Dat komt neer op een prijs per Wp van €1,47. De gemiddelde prijs voor een zonne-energie systeem ligt op een bedrag van €1,51 per Wp. Dat is vergelijkbaar met een systeem van 12 panelen. Schaf je minder panelen aan dan betaal je iets meer per Wp en bij de aanschaf van meer panelen, zoals in het voorbeeld betaal je minder per Wp. In onderstaand overzicht de huidige prijzen voor een compleet zonnepanelensysteem.

Aantal panelen (monokristallijn)Schuin dak (prijs per Wp)Plat dak (prijs per Wp)Gemiddelde prijs per Wp
6 €1,77 €1,84 €1,80
7 €1,67 €1,75 €1,71
8 €1,62 €1,69 €1,66
9 €1,55 €1,62 €1,59
10 €1,52 €1,59 €1,55
11 €1,49 €1,57 €1,53
12 €1,46 €1,53 €1,50
13 €1,43 €1,50 €1,47
14 €1,40 €1,47 €1,44
15 €1,39 €1,47 €1,43
16 €1,36 €1,43 €1,40
17 €1,35 €1,42 €1,38
18 €1,36 €1,43 €1,39
19 €1,35 €1,41 €1,38
20 €1,33 €1,40 €1,36

Type Zonnepaneel

Mono- en polykristallijne panelen

Polykristallijne panelen (links) en Monokristallijne (rechts).

Een andere, maar minder belangrijke factor is het type zonnepaneel. Daarin zijn 3 verschillende soorten panelen te onderscheiden: Monokristallijne, Polykristallijne en dunne film zonnepanelen. Het type zonnepaneel heeft invloed op de prijs, vermogen en efficiëntie van een zonne-energiesysteem.

Prijzen monokristallijne zonnepanelen

Monokristallijne zonnepanelen zijn zwarte panelen die momenteel het vaakst geïnstalleerd wordt in Nederland. Dat komt doordat het rendement van monokristallijne panelen hoger is. Voornamelijk voor kleinere daken met een zuidoriëntatie zijn monokristallijne zonnepanelen geschikt. Daarnaast is een monokristallijn paneel bijna volledig zwart en vinden veel mensen dit de mooiste optie.

Monokristallijne zonnepanelen zijn over het algemeen duurder dan polykristallijne panelen. De prijs van een monokristallijn zonnepaneel ligt tussen de €175 en €350. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van het type paneel, kwaliteit en het aantal Wp per paneel. Deze prijs geldt normaal gesproken voor zonnepanelen met een vermogen van 250 tot 370 Wp. Je kunt zonnepanelen met meer vermogen krijgen maar die zijn dan ook aanzienlijk duurder. Het financiële rendement zal in dat geval ook niet erg interessant meer zijn.

Als je puur kijkt naar de kwaliteit dan is er een duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende panelen. Zonnepanelen merken zijn in te delen in drie kwaliteitsklassen: A-, B- en C-klasse panelen. Het is aan te raden om altijd voor A-klasse panelen te gaan. In dit artikel lees je meer over beste zonnepanelen die er op de markt zijn.

Prijzen polykristallijne zonnepanelen

Polykristallijne zonnepanelen zijn de typisch blauwe zonnepanelen. De prijs van een polykristallijn zonnepaneel ligt tussen de €125 en €250. Ook hier geldt dat de uiteindelijke prijs afhankelijk is van het type paneel. Hierin zijn dezelfde drie klassen (A-, B- en C-klasse) te onderscheiden.

De polykristallijne zonnepanelen zijn over het algemeen iets goedkoper dan de monokristallijne panelen. Dat komt doordat het rendement van polykristallijne panelen lager is. Om deze reden zijn monokristallijne panelen niet zo geschikt voor kleinere daken. Polykristallijne panelen worden vaker geïnstalleerd op grotere en platte daken.

Prijzen dunne film zonnepanelen

Dunne film panelen

Dunne film panelen.

De dunne film zonnepanelen zijn kleiner van stuk en hebben een lagere opbrengst (kWh) per paneel. Daarbij is de efficiëntie van een paneel ook minder goed. Heb je bijvoorbeeld een klein dak volgelegd met dunne film zonnepanelen dan levert dit minder elektriciteit op dan een vol dak met poly- of monokristallijne zonnepanelen. Daartegenover staat dat dunne film panelen relatief goedkoper zijn per paneel. De prijs van een Solar Frontier paneel, het meest frequent gebruikte merk dunne film panelen, is rond de €150. Dunne film zonnepanelen presteren dus het minst, maar zijn wel het goedkoopst.

Op dit moment is het, sinds een aantal jaren, erg moeilijk om aan dunne film panelen te komen. Poly- en monokristallijne panelen zijn in de loop van de tijd een stuk interessanter geworden en in prijs gedaald. Hierdoor is de vraag naar dunne film panelen laag geworden.

Rendement en terugverdientijd zonnepanelen

Het financiële rendement van een investering is vergelijkbaar met geld wegzetten op een spaarrekening. Je krijgt over dat bedrag rente van de bank en dat geldt ook bij een investering in zonnepanelen. De besparing op je energierekening dankzij je zonnepanelen kan je in dit geval zien als de ‘rente’ die je krijgt over de investering die je doet. Het rendement op zonnepanelen is afhankelijk van meerdere factoren. Een voorbeeld van een factor is de oriëntatie van je dak of de aanschafkosten van de installatie. GreenHome hanteert voor de rendementsberekeningen voor zonnepanelen de Standaard Rekenmethode van Milieu Centraal. Deze methode gaat uit van realistische en enigszins conservatieve aannames. De kosten, jaarlijkse opbrengst, terugverdientijd en rendement vind je in onderstaand overzicht:

Aantal panelenGemiddelde prijs per WpTotaal aantal WpTotaalprijs (excl. BTW)Opwekking elektriciteit (kWh per jaar)Jaarlijkse opbrengstTerugverdientijd (aantal jaren)Rendement (per jaar)
6 €1,80 1.650 €2.975 1.485 €297105,80%
7 €1,71 1.925 €3.296 1.733 €347106,02%
8 €1,66 2.200 €3.644 1.980 €39696,16%
9 €1,59 2.475 €3.931 2.228 €44696,34%
10 €1,55 2.750 €4.267 2.475 €49596,44%
11 €1,53 3.025 €4.634 2.723 €54596,49%
12 €1,50 3.300 €4.938 2.970 €59486,59%
13 €1,47 3.575 €5.244 3.218 €64486,68%
14 €1,44 3.850 €5.530 3.465 €69386,77%
15 €1,43 4.125 €5.899 3.713 €74386,79%
16 €1,40 4.400 €6.152 3.960 €79286,88%
17 €1,38 4.675 €6.457 4.208 €84286,93%
18 €1,39 4.950 €6.891 4.455 €89186,90%
19 €1,38 5.225 €7.199 4.703 €94186,94%
20 €1,36 5.500 €7.501 4.950 €99086,99%

Hoeveel kan jij besparen met zonnepanelen?

Interesse in zonnepanelen? Doe de HuisScan en ontdek hoeveel jij kunt besparen met zonnepanelen op je energierekening

Start de HuisScan

BTW-regeling en Salderingsregeling

Zodra jouw zonnepanelen stroom leveren aan het net word je gezien als ondernemer door de belastingdienst. Feitelijk gezien dus vanaf het moment dat de zonnepanelen geïnstalleerd zijn. Daarom kun je als particuliere woningeigenaar ook gebruik maken van fiscale regelingen. De belangrijkste is de BTW-aftrek voor zonnepaneelhouders. Om de BTW terug te vragen dien je jezelf aan te melden als ondernemer bij de belastingdienst. Meer over wat de BTW-aftrek regeling inhoudt en hoe je er gebruik van maakt lees je in dit artikel.

Ook als je op vakantie bent en geen elektriciteit verbruikt, leveren zonnepanelen geld op!

Zonnepanelen leveren gedurende de dag elektriciteit op. Er zijn momenten dat jij de opgewekte elektriciteit in jouw huis niet meteen verbruikt. Wat gebeurt er met deze opgewekte elektriciteit vraag je jezelf af. Het afnemen en leveren van elektriciteit kan worden rechtgetrokken volgens de wet (Salderingswet). Op je energierekening staat hoeveel elektriciteit het energiebedrijf heeft geleverd. De elektriciteit die jij hebt terug geleverd aan het energienet wordt daarvan afgetrokken. Je betaalt dus alleen voor de elektriciteit die je extra nodig hebt gehad in dat jaar. Deze aftreksom heet “salderen” en is mogelijk door de zogenoemde salderingsregeling. Extra opgewekte elektriciteit verkoop je aan de energieleverancier. Tot in ieder geval 2020 kun je gebruik maken van de salderingsregeling.

Tip: Het is verstandig om niet meer zonnepanelen te nemen dan je nodig hebt. De prijs die je krijgt voor de extra elektriciteit die je opwekt & terug levert aan het net is een stuk lager dan dat jij ervoor betaalt.

Goed advies is goud waard!

De prijs van een zonnepanelenpakket is dus afhankelijk van verschillende factoren, variërend van:

 1. De installatie kosten;
 2. Het type panelen en omvormer,
 3. Aantal zonnepanelen.
 4. Wp per paneel
 5. Kwaliteit en garanties

Zorg dat je altijd goed geïnformeerd bent voordat je besluit te investeren in zonnepanelen. Neem bijvoorbeeld een kijkje op onze kennisbank of download het ebook zonnepanelen. Wil je aan de slag en ben je op zoek naar een betrouwbare installateur? Dan kun je via het GreenHome platform eenvoudig een betrouwbare installateur bij jou in de regio vinden.

TIP: alles wat je moet weten over zonnepanelen

Voorkom veelgemaakte fouten
Handige offerte tips
Volledig gratis

Je ontvangt het persoonlijk samengestelde ebook gratis direct via email.

Lees ook:

Bekijk ook de thema-pagina zonnepanelen en ontdek of deze maatregel voor jou interessant is.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter