BTW zonnepanelen terugvragen

Geschatte leestijd: 5 minuten
Zonnepanelen plat en schuin dak

In Nederland bestaat als sinds een aantal jaren de regeling voor particuliere wonigeigenaren om de BTW terug te vragen over de investering in zonnepanelen. Dit is een regeling die niet door de overheid is ingesteld maar door de rechter is vastgelegd omdat je als “energieleverancier” wordt gezien wanneer je elektriciteit teruglevert aan het net. Daarmee ben je automatisch ondernemer en maak je ook gebruik van de aftrekmogelijkheden bij de belastingdienst die daarbij horen. Daarmee is het sinds 20 juni 2013 mogelijk om de BTW (21%) op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terug te vragen. Dat betekent dat je bij een installatie van 6 zonnepanelen (1.800 wattpiek) ongeveer €625 terug krijgt op een totaalbedrag van €3.600 (inclusief BTW). Dat is een behoorlijk bedrag die de terugverdientijd en het financieel rendement flink beïnvloeden. In dit artikel lees je meer over de werking ervan.

De BTW op zonnepanelen terugvragen is niet al te complex. Er zijn ook genoeg bedrijven die het voor je kunnen doen. Sommige installateurs doen het zelf, anderen besteden het uit. Je kunt het ook zelf doen. Bekijk hieronder hoe je eenvoudig de BTW op je zonnepanelen terug vraagt.

Stap 1: Formulier invullen: ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’

Zodra je met jouw zonnepanelen stroom levert aan het net word je gezien als ondernemer door de belastingdienst. Feitelijk gezien dus vanaf het moment dat de zonnepanelen geïnstalleerd zijn. Om de BTW terug te vragen dien je jezelf aan te melden als ondernemer bij de belastingdienst.

Het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ kan je hier downloaden: www.belastingdienst.nl. Je moet dit formulier opsturen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin je de zonnepanelen hebt aangeschaft. Het is mogelijk je al aan te melden voordat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

Het is vrij eenvoudig het formulier in te vullen. Hieronder enkele opmerkingen bij een aantal vragen:

  1. 1: Naam, woonadres, BSN-nummer en datum plaatsing zonnepanelen
  2. 2a: Bent u al (mede-)eigenaar van een onderneming dan vult u ‘ja’ in, ook zzp-ers vallen daaronder. Zo niet, dan vult u ‘nee’ in het formulier.
  3. 2b: adres waar u als ‘ondernemer’ op wilt inschrijven. U kunt hiervoor ook gewoon het woonadres opgeven.
    • Beconnummer is alleen nodig indien je een boekhoeder de financiële administratie laat verrichten.
  4. 3: Ja. Hiermee zorg je ervoor dat je geen BTW aangifte meer hoeft te doen na jaar 1. Let op! in het eerste jaar moet u dit wel elk kwartaal doen!
  5. 4: naam, datum en handtekening

Het formulier stuurt u vervolgens op naar het adres wat rechtsboven op het formulier vermeld staat.
Voor vragen kan je altijd terecht bij de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Stap 2: Reactie van de Belastingdienst

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van jouw aanmeldingsformulier, ontvang je van de belastingdienst een brief met een zogenaamde ‘vaststelling’. In deze brief wordt normaliter bevestigd dat je als ondernemer bent aangemerkt en je ontvangt een BTW nummer.
Weer vijf dagen later ontvang je per brief jouw inlognaam om digitaal BTW-aangifte te doen.

Het kan zijn dat je geen inloggegevens ontvangt als je in het verleden ondernemer bent geweest (en nu niet meer). Mocht dit het geval zijn, bel dan even met de belastingdienst. Als je niet op tijd aangifte doet, loop je de kans een boete te krijgen.

Stap 3: Btw-aangifte doen en BTW zonnepanelen terugvragen

Met de gebruikersnaam en wachtwoord die je hebt ontvangen, kan je inloggen op de website van de belastingdienst om BTW-aangifte te doen. Ga hiervoor naar: https://mijn.belastingdienst.nl/.
Hoeveel BTW moet ik betalen?
U berekent de te betalen BTW als volgt. U trekt de BTW die aan u is berekend voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen af van de BTW die u verschuldigd bent over de levering van de stroom (zie ‘Verschuldigde BTW’).

Verschuldigde BTW
Om de verschuldigde BTW te berekenen, moet u weten hoeveel stroom u aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u in diezelfde periode zelf verbruikt. In de praktijk is dit lastig vast te stellen. Vandaar dat de Belastingdienst werkt met zogenaamde standaardbedragen (´forfaits´). De BTW die je op jaarbasis moet afdragen is het forfait bedrag. Dit forfait bedrag is afhankelijk van het vermogen van jouw zonnepanelen. In onderstaande tabel kan je vinden hoeveel je moet afdragen. Let op: als je gebruik maakt van deze forfaits, mag je geen BTW in rekening brengen aan je energiebedrijf.

Opwekvermogen in WattpiekForfait
0 – 1000€ 20
1001 – 2000€ 40
2001 – 3000€ 60
3001 – 4000€ 80
4001 – 5000€ 100
5001-6000€ 120
6001-7000€ 140
7001-8000€ 160
8001-9000€ 180
9001-10000€ 200

Voorbeeld: als jouw zonnepanelen gezamenlijk een vermogen hebben van 2.200 Wattpiek dan geldt een jaarlijks fortfait van 60 euro. Dit bedrag vul je in bij vraag 1A in je digitale BTW aangifte. Bij de BTW aangifte over het kwartaal waarin je de zonnepanelen hebt aangeschaft vraag je ook de BTW terug die je hebt betaald over de aankoop en installatie van de zonnepanelen. Dit bedrag vul je in onder vraag 5B van de BTW aangifte. De resterende kwartalen van het jaar vul je hier nul euro in.

LET OP: Als je de BTW aangifte te laat doet riskeer je een boete.

Indien je de teruggave na enkele weken niet ontvangen hebt, is het handig even te bellen met de Belastingtelefoon (0800-0543). Het kan zijn dat de belastingdienst geen rekeningnummer van jou als ondernemer heeft (ondanks dat ze wel een rekeningnummer van je hebben als burger). Via Mijn Belastingdienst kan je je rekeningnummer door geven.

Stap 4: Ontheffing aanvragen voor toekomstige BTW aangiftes

Het jaar dat volgt op de aankoop van jouw zonnepanelen is het jaar waarin je op grond van de ‘regeling voor kleine ondernemers’ ontheffing kan aanvragen voor de BTW aangifte. Hiermee zorg je ervoor dat je geen BTW aangifte meer hoeft te doen.

Let op: het eerste jaar moet je dus wel gewoon elk kwartaal BTW aangifte doen!

Hieronder staat een voorbeeld tekst die je naar de belastingdienst kan sturen:

Geachte heer/mevrouw, door de aankoop van zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de BTW op mijn zonnepanelen. In de jaren daarna zal de BTW die ik moet afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die BTW mij zal worden kwijtgescholden op grond van de regeling voor kleine ondernemers.

Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komend jaar op grond van de regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen voor het indienen van aangifte omzetbelasting. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek. Hoogachtend.

Let op: In april 2017 heeft de Belastingdienst een aangepast formulier voor zonnepaneelhouders online gezet om het voor zonnepaneelhouders makkelijker te maken zichzelf aan te melden als ondernemer. Met dit nieuwe formulier ‘opgaaf zonnepaneelhouders’ kun je direct aangeven dat je na jaar 1 geen belastingaangifte meer wil doen. Heb je als ondernemer aangemeld met het oude formulier dan moet je stap 4 nog apart uitvoeren.

Ben je ZZP’er? Let dan op!

ZZP’ers kunnen, net als particulieren die geen ondernemer zijn, ook de BTW terugvragen op de aanschaf en installatie van hun zonnepanelen. ZZP’ers kunnen echter niet zomaar gebruik maken van de kleine ondernemersregeling. Indien je al ondernemer bent dan is het zo dat de zonnepanelen gelden als een nieuwe BTW-activiteit, naast de reeds bestaande BTW activiteiten die je als ondernemer hebt. Indien het totaalbedrag van alle BTW-activiteiten groter is dan 1.345 euro per jaar, krijg je geen vrijstelling.

Lees ook:

Bekijk ook de thema-pagina zonnepanelen en ontdek of deze maatregel voor jou interessant is.

Nog geen reacties

Laat een reactie achter