Bodem-water warmtepomp, warmte uit de bodem

Geschatte leestijd: 12 minuten
Warmte met de bodem-water warmtepomp

Wat is een bodem-water warmtepomp? En hoe werkt zo’n bodem-water warmtepompsysteem? Waar moet je op letten bij de aanschaf van een bodem-water warmtepomp? En wat levert een bodem-water warmtepomp financieel op? In dit artikel wordt uitgelegd wanneer een bodem-warmtepomp toepasbaar is in jouw woning en wat je daarmee bespaart op je energierekening en CO2 uitstoot.

Hoe werkt een bodem-water warmtepomp?

Een bodem-water warmtepomp is een warmtepompsysteem die de bodem als bron gebruikt. De warmtepomp maakt hierbij gebruik van een zogenaamde ‘bodemwarmtewisselaar’ om de warmte uit de bodem te onttrekken. De bodemwarmtewisselaar komt in verschillende vormen voor maar de basis is een gesloten buizensysteem met daarin water of ‘brine’. ‘Brine’ is een mengsel van water en een antivriesvloeistof (In veel gevallen glycol).

De bodem vangt gedurende het jaar aardig wat zonnewarmte op. Door de isolerende werking van aarde heeft de bodem op geringe diepte al een redelijk constante temperatuur tussen de 100 en 120 Celsius. Ideaal om je woning mee te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer. Afhankelijk van de warmtevraag van je huis en type bodem worden er meterslange plastic buizen aangelegd die warmte uit de bodem opnemen en vervolgens door de warmtepomp afgegeven worden aan het verwarmingssysteem. De ‘brine’ of het water in de bodemwarmtewisselaar wordt rondgepompt en neemt de temperatuur van de bodem over. Dit wordt vervolgens afgegeven aan de warmtepomp in je woning die de vrijgekomen warmte-energie gebruikt voor het verwarmen van het leidingwater in het verwarmingssysteem.

Een bodem-water warmtepomp gebruikt de bodem als warmtebron wat betekent dat de verschillende seizoenen van het jaar weinig tot geen invloed hebben op het rendement van de warmtepomp. Er is een vrijwel constante bodemtemperatuur gedurende het hele jaar waardoor je een veel hoger rendement (COP) haalt vergeleken met een warmtepomp die warmte onttrekt uit de buitenlucht.

Hybride warmtepomp systeem

Soms wordt er gekozen voor het combineren van een bodem-water warmtepomp met een elektrisch verwarmingselement. Dit is een zogenaamde hybride oplossing. Een hybride oplossing wordt in het geval van een bodem-water warmtepompsysteem vaak toegepast in situaties waar het financiële rendement verbeterd wanneer je een deel van de warmtevraag over laat aan een elektrisch verwarmingselement. Het systeem wordt dan ontworpen met een bèta factor van 0.8. Dit betekent dat de bodemwarmtewisselaar 80% van de maximale warmtevraag (buitentemperatuur -100 Celsius) aankan. Dit gebeurt echter zelden en daarom betekent dit dat je slechts 3% van je energie uit een elektrisch verwarmingselement hoeft te halen. Dit elektrisch verwarmingselement zit vaak al in de bodem-water warmtepomp geïnstalleerd. Je hoeft dit element dus niet apart aan te schaffen.

Waarom is het financieel interessant om met een elektrisch verwarmingselement bij te verwarmen? En wat betekent dit voor de levensduur van de warmtepomp? De kosten voor een bodemwarmtewisselaar worden voornamelijk bepaald door het aantal meters buis dat in de bodem geplaatst moet worden. Elke meter buis staat voor een deel van het vermogen. Als je 80% van het vermogen uit de bodemwarmtewisselaar haalt in plaats van 100% betekent dit een kostenbesparing van 20%. Dit terwijl je alsnog 97% van de tijd de warmte uit de bodem haalt. De exacte kosten worden verderop in dit artikel berekend.

Een ander belangrijk aspect is de levensduur van de warmtepomp die minder vaak aan-en-uit hoeft door de wisselende warmtevraag (dit wordt ook wel pendelen genoemd). Hiermee verleng je de levensduur van de warmtepomp en dit komt ten goede van het financiële rendement.

Dus anders dan bij een hybride lucht-water warmtepomp, waar de woning kenmerken van grote invloed zijn op de keuze voor een hybride of standalone warmtepompsysteem, is dit in het geval van een bodem-water warmtepompsysteem vooral een technische en financiële overweging.

De bodembron of bodemwarmtewisselaar

Een bodemwarmtewisselaar kan op verschillende manieren toegepast worden afhankelijk van de situatie in de bodem of ‘tuin’. Het meest voorkomende systeem is een verticale bodemwisselaar met buizen die verticaal de grond in gaan. Hiervoor dienen er een aantal gaten geboord te worden om de buizen in aan te leggen.

Naast de zogenaamde verticale bodemwisselaars, bestaat er ook een horizontale bodemwisselaar. Dit werkt volgens hetzelfde principe als een verticaal systeem met het verschil dat de leidingen horizontaal in een U-patroon gelegd wordt. Het is in feite een omgekeerde vloerverwarming die onder 1-2 meter zand gelegd wordt in je tuin, weide of grasland.

Een variant op de verticale bodemwarmtewisselaar is de warmtekorf (opgerolde buizen in een gat onder de grond) die gebruikt kan worden als er niet diep geboord mag worden of er oppervlaktewater (een in de buurt liggend beekje bijvoorbeeld) als bron gebruikt kan worden.

Een tweede variant is de ‘energiepaal’, een heipaal met daarin leidingen verwerkt die de warmte transporteren van de bodem naar de warmtepomp. In het geval van renovaties of nieuwbouw is dit een interessante optie.

Er bestaan overigens nog legio andere varianten van warmtewisselaars die niet in dit artikel behandeld zijn. Bovenstaande systemen komen in Nederland vaak voor en zijn inmiddels gemeengoed geworden.

Wat is het rendement van een bodem-water warmtepompsysteem?

Het rendement van een warmtepompsysteem is in veel gevallen moeilijk te voorspellen. Veel is afhankelijk van het gekozen bèta factor en het gebruik van het elektrisch verwarmingselement, de buiten en waterafgifte temperatuur. Deze keuzes beïnvloeden de COP gemeten over een volledig jaar. Daarnaast is er ook onderscheid tussen de COP voor verwarming en de COP voor warm tapwater. De verhouding warm water en warmte verbruik heeft ook invloed op het rendement.

De keuze tussen het verwarmen met een elektrisch element in combinatie met een warmtepompsysteem heeft bij de keuze voor een bodem-water warmtepompsysteem een stuk minder invloed op de SCOP (de SCOP is de COP gerekend over het hele stookseizoen). Dit is dus anders dan bij een warmtepompsysteem die de buitenlucht als bron gebruikt. Door de bijna gelijkblijvende bodemtemperatuur is er nauwelijks een verschil tussen de zomer en winter. De COP van een bodemwarmtepomp is dus vrijwel gelijk gedurende het hele jaar. Wanneer je met laagtemperatuur verwarming (350 Celsius) en een bodemtemperatuur van 100 Celsius een warmtepomp gebruikt, zal het rendement ongeveer uitkomen op een COP van 4,2 – 4,8. Voor het maken van warm water voor douche of kraan, kun je rekenen op een COP van 2,8-3,2. Wanneer je verwarmt met het elektrische verwarmingselement dan is dit vaak met een COP van 0,9-1,2.

Dit getal is onafhankelijk van het gekozen systeem, met of zonder elektrische na-verwarming. Wat wel van invloed kan zijn, is de mate waarin je woning geïsoleerd is en de grote van de installatie.

Koelen met een bodem-water warmtepomp

Een bodem-water warmtepomp kan net als met de meeste andere warmtepompen ook koelen. Hiermee verhoog je het comfort in huis tijdens de zomer. Dit gebeurt door de compressor in de warmtepomp uit te zetten waardoor de aanvoertemperatuur lager wordt. De warmtepomp neemt daardoor de bodemtemperatuur (100 tot 120 Celsius) over en verhoogt deze niet naar de aanvoertemperatuur die nodig is om je woning mee te verwarmen.

Passief koelen met een bodem-water warmtepomp

Er zijn twee verschillende manieren van koelen, actief en passief. Hoe een warmtepomp koelt heeft te maken met het gekozen systeem en wat voor type bron je gebruikt. Daarin is een onderscheid te maken tussen ‘passief’ en ‘actief’ koelen. Een bodem-water warmtepomp koelt ‘passief’.

Passief koelen verbruikt weinig energie in tegenstelling tot actief koelen. Dit komt door de gunstige ‘koude’ bodemtemperatuur die opgepompt wordt. De compressor hoeft daardoor niet aan te staan en dat is in het hele warmtepompsysteem de grootste energieslurper. De circulatiewarmtepompen die wel nodig zijn verbruiken slechts een klein beetje energie waardoor je voor een klein bedrag aan elektriciteit, de hele zomer je woning kan koelen. Vaak ben je voor het koelen van je woning gedurende de hele zomer slechts 10 euro kwijt!

Deze 10 euro kun je ook nog eens terugverdienen doordat je met het koelen van de woning de bodembron weer opwarmt met warm retourwater. De bodemtemperatuur stijgt en daardoor heb je in de herfst wanneer je de verwarming weer aanzet een iets hoger rendement waardoor je die 10 euro snel weer hebt terugverdient.

Is jouw woning geschikt voor een bodem-water warmtepomp?

Twee belangrijke factoren die bepalen in hoeverre jouw woning geschikt is voor het toepassen van een warmtepomp zijn de mate waarin je woning geïsoleerd is en de mogelijkheid tot het verwarmen met lage temperaturen.

Vaak is het bouwjaar van een woning een goede indicator voor hoe goed jouw woning geïsoleerd is. Over het algemeen zijn huizen gebouwd na 2000 geschikt voor het toepassen van een bodem –water warmtepomp. Heb je een huis van voor 2000 dan zijn er vaak grote aanpassingen nodig die het mogelijk maken om een warmtepomp toe te passen.

Qua verwarmingssysteem geldt dat als jij vloerverwarming, laagtemperatuur convectoren of wandverwarming hebt je dan vaak de mogelijkheid hebt om op een lage temperatuur te stoken. Hierbij geldt, hoe lager de stooktemperatuur hoe beter dit is voor het rendement (COP). Een bodem-water warmtepomp werkt niet wanneer je traditionele radiatoren hebt.

Verder is het belangrijk om ook rekening te houden met de ruimte die je nodig hebt om de grondwerkzaamheden plaats te laten vinden. Heb je een kleine tuin en is deze omringd met muren van andere woningen dan wordt het waarschijnlijk lastig om een boor- of graafmachine te vinden die op die plek kan komen. Heb je weinig buitenruimte maar daar omheen wel veel werkruimte voor grote machines, op gemeentegrond of het erf van de buren? Dan kun je met de buren of gemeente afspraken maken over het tijdelijk gebruiken van hun grondgebied.

Wil je meer weten over de geschiktheid van jouw woning voor een warmtepomp? In dit artikel lees je hoe je daar achter komt.

Voor en nadelen bodem-water warmtepomp

Het grote voordeel van een bodem-water warmtepomp is de reductie op je energierekening van soms wel 50%! Op lange termijn is er een flinke besparing te maken en dit zal ook bijdragen in de woningwaarde. Door het toepassen van een bodem-water warmtepomp bespaar je ook aanzienlijk in CO2 uitstoot. Het scheelt toch al gauw meer dan 50-60% in de milieu-impact.

Het grote nadeel van een bodem-water warmtepomp zijn de hoge woningeisen (laagtemperatuur verwarming en isolatiewaarde). Daarnaast is het een investering voor de lange adem waar de terugverdientijd tamelijk hoog is.

Voordelen:

 • Hoog rendement (COP)
 • Tot 50% minder kosten energie
 • Passief koelen
 • Subsidie beschikbaar
 • Geen buitenunit
 • Geen last van geluid

Nadelen:

 • Grote investering
 • Lange terugverdientijd
 • Specialistisch bedrijf nodig voor maken van bron in bodem
 • Installatie neemt ruimte in beslag
 • Alleen erkende installateurs met vak certificaten

Financieel rendement van een bodem-water warmtepomp

Het is over het algemeen moeilijk om een oordeel te geven over het financieel rendement van een warmtepomp. Er zijn veel factoren die invloed hebben op het rendement in jouw situatie. In eerste instantie is de afgiftetemperatuur van je verwarmingssysteem bepalend (250 tot en met 450 Celsius) en de isolatiewaarde van je woning. Het gebruik van verwarmingswater in verhouding tot het gebruik van warm water heeft invloed op de keuze van een warmtepomp en ook de grootte van je huis kan van invloed zijn. Wanneer je naar verhouding meer warm water nodig hebt dan verwarmingswater dan betekent dit een lager rendement. Warm water moet op een hogere temperatuur gebracht worden en dit kost meer energie.

Om een inzicht te geven in het financiële rendement van een warmtepomp staan in dit hoofdstuk drie voorbeelden waarin een Hr-ketel, een warmtepomp met het gebruik van de elektrische naverwarmer en een bodem-water warmtepomp met elkaar worden vergeleken.

Voorbeeldwoning:

 • Vrijstaand huis
 • Woonoppervlak van 220m2, 3 verdiepingen
 • Bouwjaar: 2001
 • Isolatiewaarde woning: Goed geïsoleerd en met HR+ glas
 • Ventilatie: Balansventilatie met warmteterugwinning
 • Huishouden bestaat uit 4 personen
 • Warm waterverbruik: 200 liter per dag
 • Verwarmingssysteem: vloerverwarming of laagtemperatuur verwarming
 • Kosten elektriciteit: €0,19 per kWh
 • Kosten gas: €0,64 per m3
 • Maximale warmtevraag: 13,750 kW bij -100 Celsius
 • Totale warmtevraag per jaar: 22.688 kWh

Optie 1. Een Hr-ketel

In de voorbeeldwoning wordt een ketel gebruikt die voldoet aan de laatste eisen. Hij verwarmt en maakt warm water op basis van de hoogste rendementen die gelden voor cv-ketels. De kosten voor installatie en aanschaf komen uit op een totaalbedrag van €3.025.- inclusief BTW. Het gasverbruik voor verwarming en warm water is 2.908 m3 per jaar. Met een gasprijs (peiljaar 2017) van €0,64 per m3 komt dat neer op een bedrag van €1.861,- voor gasverbruik per jaar.

De levensduur van de cv-ketel is maximaal 15 jaar en daarom wordt uitgerekend wat de kosten zullen zijn 15 jaar na aanschaf. Dit betekent dat er ook een jaarlijkse inflatie (2%) en stijging van de gasprijzen (1%) mee genomen wordt in de berekening. Als je dat doet kom je uit op een totaalbedrag van €33.788,- wat je kwijt bent voor de aanschaf van de cv-ketel en het stoken op gas.

HR107 cv-ketel 25CW6 €2.178,00
Installatiekosten €847,00
Totale kosten €3.025,00

 

Optie 2. Een elektrisch verwarmingselement met een bodem-water warmtepomp

Naast de bodem-water warmtepomp wordt er ook gebruik gemaakt van een elektrisch verwarmingselement die 30% van het verwarmingsvermogen opneemt. Oftewel de warmtepomp werkt met een bèta factor van 0.7. Dit betekent dat de warmte die gedurende het hele jaar nodig is voor 95% door de bodembron wordt geleverd. De bodembron moet 70% van de maximale warmtevraag aankunnen dus dat betekent dat de bodem bron een vermogen van 9.625 Watt nodig heeft.

Om het warmtevermogen van 9.265 Watt uit de bodembron te krijgen heb je een 193 meter lang buizenstelsel in de bodem nodig die deze warmte uit de grond kan halen. De kosten voor de bodembron komt daarmee uit op een bedrag van €5.775,-

De kosten voor de warmtepomp, installatie en boilervat (200 liter) komen uit op een extra investering van €9.997,- incl. BTW. Het totale kostenplaatje komt daarmee op een bedrag van €15.758,-.

Voor de warmtepomp die gekozen is krijg je van de overheid een subsidie van €2.800,-. Daarmee komen de aanschafkosten uit op een bedrag van €12.958,-.

Prijs warmtepomp 8,1 kW €7.139,-
Boilervat 200 liter €1.029,-
Bodembron aanleggen €5.775,-
Installatiekosten €1.815,-
Subsidie (ISDE) -€2.800,-
Totaalbedrag €12.958,-

 

Als je kijkt naar het energieverbruik per jaar dan moeten er twee berekeningen gemaakt worden. Eén voor het elektriciteitsverbruik voor de elektrische verwarmer en één voor de warmtepomp die warmte uit de bodembron haalt. Het gasverbruik wordt niet uit gerekend. Er is namelijk geen gasverbruik met dit systeem.

De elektrische naverwarmer verwarmt 5% van de totale warmtevraag per jaar, 1.134 kWh. Dit doet de naverwarmer met een COP van 1, oftewel voor elke kWh is ook een kWh elektriciteit nodig.

De warmtepomp gebruikt per jaar 5.491 kWh aan elektriciteit voor het verwarmen en het maken van warm water in de woning. Samen met het gebruik van de naverwarmer komt dit uit op een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 6.625 kWh. Met een elektriciteitsprijs van €0,19 per kWh komt dit uit op een bedrag van €1.259,- per jaar wat opgaat aan het verwarmen van de woning.

Dit betekent een verlaging van de vaste lasten met een bedrag van ruim €602,- per jaar! Het totale bedrag dat je kwijt bent in de 15 jaar dat je verwarmt met de bodem-water warmtepomp met een bèta factor van 0.7 komt neer op een bedrag van €33.680,-. Dit totale bedrag betekent een kleine besparing van €108,- aan aanschaf en verbruikskosten over een periode van 15 jaar. De vaste lasten gaan sterk omlaag maar de investering die je moet doen om de warmtepomp aan te schaffen zijn veel hoger dan de aanschaf van een cv-ketel.

Optie 3. Een standalone bodem-water warmtepomp met een buffer/boilervat

De cv-ketel wordt uit de voorbeeldwoning gehaald en daarvoor in de plaats komt een bodem-water warmtepomp die 100% van het vermogen, om te verwarmen en warm water te maken, uit de bodem haalt. Hiervoor is een iets grotere warmtepomp nodig en een grotere bodembron.

De warmtepomp werkt nu met een bèta factor van 1. Dit betekent dat de warmte die gedurende het hele jaar nodig is voor 100% door de bodembron wordt geleverd. De bodembron moet 100% van de maximale warmtevraag aankunnen dus dat betekent dat de bodem bron een vermogen van 13.750 Watt nodig heeft. Om dit vermogen uit de bodem te kunnen halen moet er een 275 meter lang buizenstelsel in de bodem aangebracht worden. De kosten voor de bodembron komen daarmee uit op een bedrag van €8.250,-.

De kosten voor de warmtepomp, installatie en boilervat (200 liter) komen uit op een extra investering van €10.225,- incl. BTW. Het totale kostenplaatje komt daarmee op een bedrag van €18.475,-.

Voor de warmtepomp die gekozen is krijgen je van de overheid een subsidie van €2.800,-. Daarmee komen de aanschafkosten uit op een bedrag van €15.674,-.

Als je kijkt naar het energieverbruik per jaar dan is er enkel en alleen de energierekening waarnaar gekeken moet worden.  De elektrische naverwarmer wordt niet gebruikt waardoor efficiënter wordt omgegaan met elektriciteit. De elektriciteitsrekening daalt een beetje ten opzichte van optie 2. Het verbruik op jaarbasis is 5.541 kWh. De kosten voor elektriciteit komen daarmee uit op een bedrag van €1053,- per jaar. Dit betekent een verlaging van de vaste lasten met een bedrag van ruim €808,- per jaar! Het totale bedrag dat je kwijt bent voor installatie, aanschaf en elektriciteitsverbruik in de 15 jaar dat je verwarmt met de bodem-water warmtepomp komt neer op een bedrag van €32.967,-. Vergeleken met de cv-ketel betekent dit een besparing van €821,-. Hier staat een nog hogere investering tegenover dan de investering die nodig is voor een bodem-water warmtepomp met een bèta factor van 0.7 of een cv-ketel.

Prijs warmtepomp 8,1 kW €7.381,00
Boilervat 200 liter €1.028,50
Bodembron aanleggen €8.250,00
Installatiekosten €1.815,00
Subsidie (ISDE)– €2.800,00
Totaalbedrag €15.674,50

 

Conclusie en terugverdientijd

Wat is nu wijsheid, kies je voor het gebruik van een warmtepomp met elektrische naverwarmer of voor volledig verwarmen op een bodembron of moet je toch voor de cv-ketel gaan?

De uitgangspunten in bovenstaande berekening zijn conservatief als je kijkt naar de gekozen rente, energieprijsstijgingen en levensduur van warmtepompen ten opzichte van cv-ketels. Er is uitgegaan van een scenario waarbij de prijs voor gas met slechtst 1% omhoog gaat per jaar, terwijl dit in de afgelopen 10 jaar al is gestegen met meer dan 18%. De energiekosten daarentegen zijn nauwelijks 1% per jaar gestegen waardoor dit gecombineerd een negatief effect heeft op de totale kosten over 15 jaar.

Als je uit gaan van het conservatieve scenario en je gebruikt de berekening zoals die nu is uitgevoerd dan komen daar de volgende terugverdientijden uit:

 InvesteringKosten 15 jaarWinstTerugverdientijd
Optie 1 €3.025,-€33.788,-€0,-N.v.t
Optie 2 €12.958,-€33.680,-€108,-15 jaar
Optie 3 €15.675,-€32.967,-€821,-15 jaar

 

De voorbeelden geven een niet zo superrooskleurig beeld met betrekking tot de terugverdientijd (15 jaar) van een bodem-water warmtepompsysteem en de investering die daarvoor nodig is. Het is belangrijk om te weten dat de bodembron zeker 30 jaar meegaat. Na 15 jaar ontstaat er een moment dat je opnieuw een cv-ketel of warmtepomp moet aanschaffen. De kosten op dat moment liggen dan minder ver uit elkaar. Dit is te zien wanneer je de investering over een termijn van 30 jaar bekijkt. Daarbij wordt heel snel duidelijk wat het financiële voordeel is van een bodem-waterbron ten opzichte van een cv-ketel.

 InvesteringKosten 30 jaarWinstTerugverdientijd
Optie 1 €3.025,-€74.110,-€0,-N.v.t
Optie 2 €12.958,-€70.283,-€3.827,-25 jaar
Optie 3 €15.675,-€65.784,-€8.327,-23 jaar

 

Financieel gunstig op lange termijn en meest milieubesparend!?

De tabel laat zien dat het meest duurzame resultaat en het beste rendement op lange termijn behaald worden met een bodem-water warmtepompsysteem die volledig op een bodembron verwarmt. In 23 jaar tijd heb je de extra investeringskosten terugverdiend en na 30 jaar houd je meer dan €8.000,- over in je portemonnee vergeleken met verwarmen met een HR-ketel. Heb je een lange adem en wil je optimaal besparen op energieverbruik en een hoog rendement op lange termijn? Dan is dit de beste optie.

Minder hoge investeringskosten?

Ga je voor een duurzaam resultaat maar wil je de investeringskosten een beetje beperken dan kies je voor de warmtepomp die ook gebruik maakt van een naverwarmer. De besparing op energiekosten zijn echter iets lager doordat de elektrische naverwarmer minder efficiënt is dan de warmtepomp.

Wist je dat!

Heb je een bodem-water warmtepomp waarmee je volledig elektrisch verwarmt, én kookt je elektrisch? Dan kun je volledig van het gas af! Je kosten voor vastrecht komen te vervallen en je warmtepomp is nog sneller terugverdient!

Tips bij de aanschaf van een warmtepompsysteem

 • Isoleer de leidingen in je woning goed! Er gaat veel warmte verloren in het transporteren van warmte door je leidingen. Dit is makkelijk op te lossen door buisisolatie uit de bouwmarkt.
 • Zorg dat je niet koelt in de badkamer door een klepje te laten plaatsen bij de verwarming in de badkamer. Als een badkamer gekoeld wordt ontstaat er veel condens en blijft de badkamer langer nat. Dit zorgt voor vocht en schimmelproblemen.
 • Overweeg je een bodem-water warmtepomp en heb je een huis gebouwd voor 2000? Kijk dan goed of jouw woning voldoende geïsoleerd is en of je op lage temperaturen kan verwarmen (250 tot en met 450 Celsius).
 • Met een warmtepomp kunt u ook een zwembad efficiënt verwarmen! Zorg er wel voor dat het vermogen van de warmtepomp voldoende is om het zwembad te verwarmen en dat de warmtewisselaar van het zwembad zelf geschikt is.
 • Een bodemwarmtewisselaar kun je ook gebruiken om andere ‘bronnen’ te gebruiken als warmtebron. Denk hierbij aan biomassa, oppervlaktewater, zonneboilers of riothermie. Bekijk wel eerst goed of je hiervoor een vergunning nodig hebt.
 • Een bodem-water warmtepomp zal de waarde van je woning aanzienlijk verhogen! De vaste lasten dalen en dat vinden banken fijn. Ze zullen dan ook eerder geneigd zijn om een hogere hypotheek te geven voor een woning met een warmtepomp.

Denk je dat jouw huis geschikt is voor de toepassing van een warmtepomp en wil je graag weten wat dit oplevert? Vind via GreenHome.nl een betrouwbare installateur die jou kan helpen bij het kiezen van een warmtepomp.

Alles wat je moet weten over warmtepompen

Gratis ebook
Voorkom veelgemaakte fouten
Offerte tips

Je ontvangt het persoonlijk samengestelde ebook gratis direct via email.

Lees ook:

Bekijk ook de thema-pagina warmtepomp en ontdek of deze maatregel voor jou interessant is.