Je VvE verduurzamen: alles wat je moet weten

Geschatte leestijd: 15 minuten
VvE verduurzamen

Hoe kan je de energierekening verlagen en je woning verduurzamen als je onderdeel bent van een VvE? In deze gids voor het verduurzamen van je VvE lees je alles over het verduurzamen van je VvE. Van slimme maatregelen die je kan treffen, tot subsidieregelingen tot tips voor het plaatsen van zonnepanelen.

Voordelen van het verduurzamen van je VvE

Dat verduurzamen goed is voor het milieu weten we wel. Maar wat zijn andere voordelen van een duurzame woning? Investeren in energiebesparing levert meerdere voordelen op:

 • Een toekomstbestendige woning
 • Lagere maandelijkse energielasten
 • Een hoger wooncomfort
 • Slimmer en voordeliger onderhoud
 • Hogere marktwaarde van het gebouw en de appartementen
 • Een kleinere milieu-impact

Een toekomstbestendige woning

We gaan in 2050 van het aardgas af, maar bijna alle Nederlandse woningen worden nu nog verwarmd met aardgas. Om te zorgen dat jouw woning gereed is voor een duurzame manier van verwarmen, is het daarom belangrijk om nu alvast te investeren in energiebesparende maatregelen.

Lagere energierekening

Doordat jouw appartement en/of het complex minder warmte verliest, bespaar je direct op de energiekosten. Investeren in energiebesparende maatregelen is nu extra aantrekkelijk vanwege de lage spaarrente bij de bank. Sommige isolatiemaatregelen leveren zelfs een jaarlijks rendement op vergelijkbaar met een rente van 12% op je spaarrekening!

Tip: Het gemiddelde gasverbruik voor een appartement ligt rond de 900 m3. Benieuwd hoeveel energie jij verbruikt ten opzichte van vergelijkbare huishoudens? Bekijk het in de grafiek aan het einde van dit artikel (of klik hier)

Hoger wooncomfort

Een goed geïsoleerde woning houdt warmte beter binnen en kou buiten. Zo zorgt isolerend glas voor een lagere energierekening én een aanzienlijke comfortverhoging. Vloerisolatie scheelt niet alleen in de stookkosten, maar voorkomt bovendien koude voeten op winterdagen.

Slimmer en voordeliger onderhoud

Energiebesparende maatregelen verkleinen de kans op groot onderhoud voor de VvE. Zo heeft vloerisolatie als bijkomend effect dat de houten vloerbalken worden beschermd tegen vocht en daardoor langer meegaan. Eventuele onderhoudskosten worden voorkomen en de VvE kan zo op (onnodige) toekomstige uitgaven besparen.

Verhoogde woningwaarde

Woningen met een A- en B-energielabel leveren gemiddeld ruim €7.000 extra op bij verkoop. Bovendien verkopen ze sneller dan vergelijkbare huizen met een slecht energielabel.

Verkleining milieu-impact

Wist je dat het energieverbruik in huis een zeer groot aandeel heeft in je totale milieu-impact? Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Door minder energie te verbruiken in de woning kan je jouw impact op het klimaat drastisch verlagen.

Energiebesparende maatregelen voor VvE’s

Sommige energiebesparende maatregelen zijn een VvE aangelegenheid waar gezamenlijk een besluit over moet worden genomen. Dit gaat om de bouwkundige maatregelen die te maken hebben met de constructie van het complex. Ook zijn er energiebesparende maatregelen die de VvE leden individueel kunnen uitvoeren. Dit zijn de meer installatietechnische maatregelen in de woning, zoals een verwarmingsinstallatie. Wanneer je de individuele maatregelen gezamenlijk laat uitvoeren, vallen de totale kosten vaak lager uit dan wanneer je alleen aan de slag zou gaan.

TIP: het Regionaal Energieloket heeft een handig document opgesteld met een uitgebreide omschrijving van verschillende soorten energiebesparende maatregelen, specifiek voor VvE’s.

>>> Bekijk het overzicht met maatregelen

 

Zonnepanelen voor je VvE

Profiteren van zonne-energie: de opties

Veel gemeenten hebben een enorm potentieel aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonne-energie. Met name appartementencomplexen zijn vaak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, zeker als het om gebouwen gaat met een groot dak. Helaas blijven de daken van VvE’s vaak leeg, omdat er veel onduidelijkheden bestaan over de wet- en regelgeving en de constructie voor de verdeling van de opgewekte zonne-energie. Wij helpen je hieronder op weg.

Zonnepanelen op het dak van de VvE. Er zijn voor VvE’s twee mogelijke constructies om de opbrengst van zonnepanelen onderling te delen. Een combinatie van deze constructies is ook mogelijk, zoals een Amsterdamse VvE liet zien. De bewoners plaatsten eerst samen 46 zonnepanelen voor de stroom van de VvE en later plaatsten individuele bewoners ook extra panelen voor eigen stroom.

 1. Zonnepanelen VvE voor de eigen stroom: De opgewekte zonne-energie wordt direct geleverd aan deelnemende bewoners. Wanneer je de zonne-stroom met je eigen verbruik wil verrekenen, moet je eerst met de VvE besluiten dat het dak gebruikt mag worden voor zonnepanelen van een of meerdere bewoners. Je schaft dan zelf zonnepanelen aan die rechtstreeks worden aangesloten op jouw meterkast. Er moet dan een kabel gelegd worden naar de meterkast van de betreffende bewoner(s), dus houdt er rekening mee dat dit technisch realiseerbaar moet zijn. Ook zal er een omvormer aangesloten moeten worden op een groep in de meterkast die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzet naar bruikbare wisselstroom. Gelukkig zijn er tegenwoordig micro-omvormers die boven op het dak achter de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Die staan in rechtstreekse verbinding met de individuele meterkast van de deelnemende bewoners. Zo hoeft er geen grote omvormer in het appartement geplaatst te worden.
 2. Zonnepanelen voor de stroom van de VvE: De opgewekte zonne-energie wordt gebruikt voor de collectieve voorzieningen zoals lift en verlichting. Dit is met name interessant voor grotere VvE’s. Omdat de investering vanuit de VvE wordt gedaan, moet een meerderheid van de VvE-leden vóór aanschaf zijn. De omvormer wordt rechtstreeks aangesloten op de meterkast van het gebouw. Deze constructie is alleen functioneel voor een VvE met een hoog elektraverbruik voor gemeenschappelijke functies.

Collectieve zonnestroom. Is het dak van de VvE niet geschikt voor zonnepanelen, maar wil je toch gebruik maken van zonne-energie? Dan zijn er soms collectieve zonnestroom projecten waar je als VvE aan mee kunt doen. Kijk voor projecten bij jou in de buurt op zonopnederland.nl

Tip: Benieuwd of zonne-energie mogelijk is voor jouw VvE? Soms bieden gemeenten gratis energieadviezen aan VvE’s. Een deskundige adviseur komt op bezoek en bekijkt de mogelijkheden voor energiebesparing of zonne-energie. Benieuwd naar de mogelijkheden in uw gemeente? Kijk op regionaalenergieloket.nl.

Vergunningen en welstand

Bij het aanschaffen van zonnepanelen is het belangrijk rekening te houden met de regels op het gebied van vergunningen, welstand en monumenten.

Omgevingsvergunning

 • In de meeste gevallen is de plaatsing van zonnepanelen vergunningsvrij. Als je géén vergunning nodig hebt, moet je wel rekening houden met een aantal andere zaken. Het zonnesysteem moet bijvoorbeeld voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.
 • In sommige situaties is een omgevingsvergunning voor bouwen nodig, bijvoorbeeld als de panelen bij een schuin dak te veel uitsteken of bij een plat dak te dicht bij de dakrand staan. Of je een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van zonnepanelen, kan je checken via het Omgevingsloket.

Welstand

 • Indien een omgevingsvergunning is vereist, wordt bij de behandeling van de omgevingsvergunning o.a. getoetst of de zonnepanelen voldoen aan redelijke eisen van welstand. De regels voor de beoordeling zijn opgenomen in de welstandsnota van de gemeente.

Monumenten

 • Wanneer jouw pand een monument is of in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, heb je altijd een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • Zonnepanelen zijn in principe toegestaan op daken van monumenten mits deze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.
 • Om na te gaan of uw pand een monumentale status heeft kunt u het beste de gemeente benaderen. Er is geen landelijke lijst van gemeentelijke monumenten. Het verschilt per gemeente hoe de lijst er uit ziet, vaak is deze online te vinden als download of webpagina, of op te vragen bij de gemeente. 

Financieringsmogelijkheden zonnepanelen VvE’s

 • Subsidie Energiebesparing Eigen Huis: Meerjarenonderhoudsplan. VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor het laten opstellen vaan een meerjarenonderhoudsplan in combinatie met energieadvies, eventueel met procesbegeleiding.
 • Subsidie Energieadvies en procesbegeleiding. Een VvE komt in aanmerking voor deze subsidie wanneer deze besluit om minimaal 2 energiebesparende maatregelen (waaronder zonnepanelen) uit te voeren binnen 5 jaar.
 • VvE Energiebespaarlening. Voor VvE’s van tenminste 10 appartementen. De aankoop van zonnepanelen mag maximaal 75% van het bedrag van de lening uitmaken.
 • Energieleningen. Sommige gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam, bieden eigenaren van woningen, kleine verhuurders en VvE’s een energielening aan. Zo’n lening is bedoeld voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie zoals isolerend glas, zonnepanelen en isolatie van vloer en dak. De lening heeft meestal een aantrekkelijke lage rente. Kijk op regionaalenergieloket.nl/subsidies of er aantrekkelijke regelingen in jouw gemeente zijn.

Besluitvorming zonnepanelen binnen de VvE

Over het plaatsen van zonnepanelen moet gestemd worden tijdens de algemene ledenvergadering van de VvE. Omdat zonnepanelen onder ‘niet-noodzakelijke’ vervangingen of toevoegingen vallen, gelden de verzwaarde regels voor de stemming door de eigenaren. Wat dit inhoudt verschilt per VvE en staat omschreven in de splitsingsakte. Voor meer informatie over de besluitvorming, zie hoofdstuk 3.

5 tips voor het verduurzamen van je VvE

Sommige energiebesparende maatregelen zijn verbonden aan de Vereniging van Eigenaren. Met name de maatregelen die te maken hebben met de schil van de woning (fundering, gevel en dak) zijn vrijwel altijd een VvE aangelegenheid. De VvE moet daarom gezamenlijk besluiten om te investeren in deze maatregelen. Dit kan een uitdaging zijn. Om tot een gezamenlijk besluit te kunnen komen, is het daarom belangrijk om ieders motivaties en/of bezwaren te kennen.

Tip 1: Zet het verduurzamen van de VvE op de agenda van de algemene ledenvergadering (ALV). Zorg voor goede onderlinge kennisdeling. Zorg dat iedereen op de hoogte is van de voordelen, vereiste investering, verwachte besparingen, technische toepassingen en eventuele nadelen. Vaak werkt een presentatie vanuit een van de leden op de VvE-vergadering erg goed. Ook kan je bijvoorbeeld deze blog met hen delen.

Tip 2: Wijs een kartrekker aan. Vaak werkt het goed als een van de leden zich opwerpt als kartrekker. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de rest van de VvE en de contactpersoon met de installateur/het isolatiebedrijf. Zo blijft informatie gecentraliseerd en kan de klus gemakkelijk worden uitgevoerd. Het Regionaal Energieloket kan de kartrekker ondersteunen bij het vervullen van deze rol.

Tip 3: ‘Vergroen’ het MJOP. Groot onderhoud is het ideale moment om met verduurzaming aan de slag te gaan. Neem duurzame maatregelen op in het meerjarenonderhoudsplan. Energiebesparende maatregelen worden dan slim gecombineerd met gepland onderhoud, wat zorgt voor lagere totale kosten en een toekomstbestendige VvE.

Tip 4: Betrek alle VvE- bewoners. (H)erken de verschillende motivaties en standpunten van je medebewoners. Geen twee bewoners zijn hetzelfde en iedereen zal er net anders in staan. Het belangrijkste is begrip op te bouwen voor een ieders standpunt. Je kunt pas naar een goed voorstel toewerken als ieders motivaties en/of bezwaren op tafel liggen.

Verschillen in standpunten hebben vaak te maken met:

 • Verschillende drijfveren. Er kunnen zeer uiteenlopende redenen zijn om aan de slag te gaan en het is belangrijk om de motivatie van ieder VvE-lid te achterhalen. De een bekommert zich met name om het milieu, en een ander is vooral geïnteresseerd in een lagere energierekening. Weer een ander wil graag de behaaglijkheid in huis verhogen. Aangezien de meeste maatregelen meerdere voordelen opleveren, hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te vormen.
 • Verhuisplannen. Bewoners met verhuisplannen zijn minder geneigd op lange termijn te denken dan bewoners die net een woning hebben aangekocht. Gelukkig hebben energiebesparende maatregelen een positief effect op de woningwaarde: dus ook in het geval van verhuisplannen, is dit een slimme investering. Voor de eigenaar die net heeft aangekocht is dit een natuurlijk moment om in de nieuwe woning te investeren. Hij/zij zal eerder worden overtuigd door de lopende voordelen van de maatregelen (comfort, lagere rekening, etc.).
 • Financiële situatie. Investeren in energiebesparende maatregelen levert vaak een mooi financieel rendement op, maar voor sommige mensen is het lastig om de benodigde voorinvestering te bekostigen. Gelukkig zijn er financiële regelingen speciaal ontworpen voor VvE’s om dit te ondervangen. Meer informatie over deze regelingen vind je op de website van RVO.
 • Verschillen in de technische staat van de woning. Sommige woningen zijn goed onderhouden of ervaren (vanwege de ligging) minder last van een bepaald probleem. Zo kan een woning op de noordwestzijde meer last hebben van vochtdoorslag dan een woning op het oosten. Daarmee kan de urgentie om over te gaan op maatregelen verschillen per woning.
 • Verschil in (ervaren) baten. Bij dakisolatie profiteert de bewoner direct onder het dak het meeste van de daaruit volgende energiebesparing. Het voordeel zal wel doorwerken naar bewoners op de lagere verdiepingen, maar in mindere mate. Hetzelfde geldt omgekeerd voor vloerisolatie.

Tip 5: Zorg voor een eerlijke verdeling van kosten en baten. Indien niet alle eigenaren evenredig profiteren van de maatregel, kan je overwegen om een alternatieve verdeling van de kosten te maken tussen de verschillende eigenaren in de VvE. Zo ontstaat er een eerlijkere balans tussen de kosten en baten.

Besluitvorming binnen de VvE

Alle belangrijke beslissingen aangaande de VvE worden tijdens de algemene leden vergadering (ALV) genomen en vastgelegd. Bijvoorbeeld de vaststelling van de maandelijkse bijdrage, maar ook plannen met betrekking tot het verduurzamen van de VvE.

Tip 1: Kleine VvE’s kunnen gebruik maken van een handig gratis online beheerprogramma. Deze helpt VvE’s o.a. met de online boekhouding, het beheer van de VvE en met het opstellen van het MJOP. Inschrijven voor het beheerprogramma kan via deze pagina.

Tip 2: Kijk ook eens op de pagina “Energiebesparen voor Verenging van Eigenaren’ van de RvO. Hier vind je onder andere een energiebesparingsverkenner, een tool die helpt met een indicatie van de te verwachten energiekosten van de woning die je selecteert en uitgebreide informatie over financieringsmogelijkheden en advisering.

Stemmenverdeling

Alle eigenaren hebben toegang tot de vergadering. In de splitsingsakte staat hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen. Soms staat één appartement gelijk aan één stem. Soms bepaald de grootte van het appartement het aantal stemmen dat de eigenaar heeft. Het aantal hoofden is dus niet per se het aantal stemmen.

Het is belangrijk naar twee aspecten te kijken:

 • Quorum: het aantal stemmen dat aanwezig moet zijn op een vergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Wordt het quorum niet behaald en wordt een besluit toch aangenomen, dan is dit besluit vernietigbaar.
 • Meerderheid: met welke meerderheid van stemmen wordt de stemming aangenomen.
Absolute meerderheidGekwalificeerde meerderheidUnanimiteit
Een absolute meerderheid van stemmen is de helft +1. Het gaat hier om het aantal stemmen dat aanwezig is op de vergadering, niet het aantal stemmen binnen de VvE.De meerderheid van stemmen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een besluit goed te keuren. Als voorbeeld: minimaal 2/3e van alle stemmen is aanwezig op de vergadering (quorum) en het besluit vereist een 2/3e meerderheid van het totale aantal stemmen*.Een besluit dat met unanimiteit genomen moet worden, moet door alle aanwezige stemmen goedgekeurd worden.
Wordt voor de meeste besluiten in de VvE aangehouden.Wordt meestal gehanteerd voor belangrijke besluiten binnen de VvE.Vaak in combinatie met een 100% aanwezigheid van alle stemmen. Komt niet veel voor.

* Dit kan per VvE anders gedefinieerd zijn, hiervoor kunt u de splitsingsakte raadplegen.

In alle gevallen dient bij het stemmen te worden gevraagd wie vóór is, wie tegen is én wie zich onthoudt van stemming. Blanco stemmen, onthoudingen van stemmen en ongeldige stemmen worden niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend. Indien meer dan de helft (de helft + 1) van de ter ALV uitgebrachte stemmen vóór is, dan is daarmee het besluit aangenomen. Over het algemeen worden besluiten genomen met een absolute meerderheid van de stemmen (de helft + 1). In sommige gevallen moet dit een gekwalificeerde meerderheid zijn.

Stemmenmeerderheid bij energiebesparing

Voor regulier onderhoud aan de gemeenschappelijke zaken van de VvE is een gewone meerderheid van stemmen in de vergadering vereist (de helft + 1). Als er echter sprake is van een verbouwing, verandering, toevoeging of verwijdering van gemeenschappelijke bouwdelen gelden vrijwel altijd verzwaarde vereisten. Regulier onderhoud versus ‘extra’ maatregelen

Onder normaal of regulier onderhoud vallen de werkzaamheden die vereist zijn voor het in goede staat houden van de gemeenschappelijke bouwdelen van het pand. Denk hierbij aan het vervangen van het dak, vervangen van voegwerk of funderingsherstel. Let op: dat zegt dus niks over de kosten van de werkzaamheden. Duurzame maatregelen zoals zonnepanelen of isolerend glas vallen vaak niet onder regulier onderhoud. Het gaat bijna altijd om ‘niet-noodzakelijke’ vervangingen of toevoegingen. Hiervoor gelden daarom vaak de verzwaarde vereisten met betrekking tot de stemming.

Wat een gekwalificeerde meerderheid inhoudt verschilt per VvE. Deze bepaling staat in de volgende artikelen en vereisen de volgende gekwalificeerde meerderheid:

 • Modelreglement 1972: artikel 37 lid 5 en lid 8 (meerderheid van 3/4e van 2/3e);
 • Modelreglement 1973: artikel 37 lid 5 en lid 8 (meerderheid van 3/4e van 2/3e);
 • Modelreglement 1983: artikel 38 lid 5 en lid 7 (meerderheid van 3/4e van 2/3e);
 • Modelreglement 1992: artikel 38 lid 5 en lid 8 (meerderheid van 2/3e van 2/3e).

Gevolg van deze bepalingen is dat vaak alleen met gekwalificeerde meerderheid besloten kan worden om energiebesparende maatregelen te nemen.

Slapende VvE

Bij kleinere VvE’s komt het nog wel eens voor dat de VvE niet actief is. De VvE ‘slaapt’ dan. Dit is het geval als er bijvoorbeeld niet wordt vergaderd, geen geld in het reservefonds wordt gestopt, geen collectieve opstalverzekering aanwezig is en/of de VvE niet bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven. Dit brengt enkele risico’s met zich mee. Het heeft ook geen positieve impact op de waarde van de woning. Een van de grootste gevaren is dat er bij een slapende VvE weinig tot geen onderhoud aan het complex wordt gepleegd. Is het dak op een dag lek? Dan moet er ineens een groot bedrag op tafel komen, omdat er nooit geld opzij is gezet.

Let op! Per 1 januari 2018 zijn VvE’s wettelijk verplicht geld voor onderhoud te reserveren in een reservefonds. Het doel is om de verbetering en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s te stimuleren. Door het vaststellen van een minimale jaarlijkse reservering zijn VvE’s beter in staat om het benodigde, groene, onderhoud aan het complex te laten verrichten.

Tip: Slapende VvE actief maken? Ga naar de website van Vereniging Eigen Huis en lees hoe dat moet.

Subsidies en financieringsmogelijkheden voor VvE’s

De kosten voor energiebesparende maatregelen verdienen zich vaak terug via een lagere energierekening. Maar ze vragen wel om een investering. Voor VvE’s bestaan er verschillende manieren om dit te financieren. Bovendien zijn er speciaal voor VvE’s aantrekkelijke subsidies en acties. We hebben de mogelijkheden voor het financieren van energiebesparende maatregelen hieronder op een rijtje gezet, individueel én met de VvE.

Subsidies voor energiebesparende maatregelen

Met de VvE

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Gaat jouw VvE isolatiemaatregelen treffen? Dan kan je dit jaar nog profiteren van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. In dit artikel wordt kort toegelicht wat deze subsidie inhoudt. De VvE ontvangt subsidie bij het uitvoeren van 2 of meer van de volgende energiebesparende maatregelen:

 • Vloerisolatie en/of bodemisolatie
 • Gevelisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Hoogrendementsglas
 • Dakisolatie

Subsidiebedrag: verschilt per maatregel, maar bedraagt ongeveer 20% van de kosten. Meer informatie over het subsidiebedrag en de voorwaarden vind je hier.

Let op: Belangrijk is dat VvE’s niet te lang wachten met hun plannen. De SEEH loopt nog tot en met december 2019. VvE’s moeten daarom nu in actie komen als ze hiervan willen profiteren.

Subsidie Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan – SEEH

Verenigingen kunnen subsidie ontvangen voor het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in combinatie met een energieadvies. In dit MJOP worden behalve het reguliere onderhoud ook de duurzame plannen en maatregelen opgenomen. Voorwaarden is dat het MJOP 2 of meer energiebesparende maatregelen bevat in de aankomende 10 jaar.

Het subsidiebedrag zal 75% van de factuur zijn (inclusief btw), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag

Aantal koopwoningen
binnen de VvE
Maximaal Subsidiebedrag
1 of 2 woningen€750
3 of 4 woningen€1.500
Meer dan 4 woningen€1.500 + €150 per extra woningen (max. €5.400)

Meer informatie over het subsidiebedrag en de voorwaarden vind je hier.

Individuele subsidies

Investeringssubsidie Duurzame Energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kan je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De subsidieregeling is bedoeld om woningeigenaren die zelf duurzame energie willen opwekken financieel te ondersteunen. De meerjarige regeling is geopend op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020.

Subsidiebedrag: verschilt per maatregel. Voor meer informatie over de voorwaarden kan je hier terecht.

Overige subsidies

Soms zijn er op lokaal niveau specifieke subsidies beschikbaar. Kijk daarvoor op regionaalenergieloket.nl/subsidies voor een overzicht van beschikbare subsidies in jouw gemeente.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparende maatregelen

Naast deze subsidies moet een deel van de maatregelen nog op een andere wijze worden gefinancierd. Ook hierbij moet er onderscheid worden gemaakt tussen investeringen door individuele eigenaars en investeringen door de VvE.

Met de VvE Maatregelen waarbij vanuit de VvE wordt geïnvesteerd zijn ook op grofweg 3 manieren te financieren:

 1. Via het spaargeld van de VvE. Indien er voldoende middelen in de VvE gespaard of voorhanden zijn, kan de VvE dit geld aanwenden voor de aanschaf van de energiebesparende middelen.
 2. Via het MJOP (Meerjarenonderhoudsplan). Er wordt dan planmatig naar de investering toegewerkt. Leden van de VvE sparen maandelijks richting het geplande onderhoud, zodat ten tijde van uitvoering er voldoende middelen in het reservefonds aanwezig zijn. VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen van een ‘duurzaam’ meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Zie Subsidie Meerjaren Onderhoudsplan – SEEH.
 3. Via de Energiebespaarlening. VvE’s van ten minste 10 appartementsrechten kunnen ook een beroep doen op de Energiebespaarlening. Er wordt dan vanuit de VvE een lening aangegaan. Zo wordt er niet vooraf gespaard (zoals met het MJOP) maar achteraf, in termijnen terugbetaald. Omdat de lening een lage rente heeft, zijn de financieringskosten van de lening relatief laag.
 4. Energieleningen. Sommige gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam, bieden eigenaren van woningen, kleine verhuurders en VvE’s een energielening aan. Zo’n lening is bedoeld voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie zoals isolerend glas, zonnepanelen en isolatie van vloer en dak. De lening heeft meestal een aantrekkelijke lage rente. Kijk op regionaalenergieloket.nl/subsidies of er aantrekkelijke regelingen in jouw gemeente zijn.
 5. Duurzaamheidsfondsen. Sommige gemeenten hebben een apart fonds dat bedoeld is om te investeren in projecten die bijdragen aan meer duurzaamheid. Soms komen ook VvE’s hiervoor in aanmerking. Kijk op regionaalenergieloket.nl/subsidies of er aantrekkelijke regelingen in jouw gemeente zijn.

Individueel

Maatregelen waar je zelf over kunt beslissen, zijn op grofweg 3 manieren te financieren:

 1. Eigen (spaar)geld. Investeren in energiebesparende maatregelen levert al snel een aantrekkelijk financieel rendement op van 5% per jaar. Als je het geld kunt missen, levert dit het hoogste rendement op.
 2. Extra ruimte hypotheek. Ga je een nieuwe woning aankopen, of de hypotheek verhogen voor een verbouwing? Dan kan je nu via een overheidsregeling extra geld in de hypotheek lenen voor energiebesparende maatregelen. Er is extra ruimte in de hypotheek gemaakt speciaal voor het financieren van energiebesparende maatregelen. Normaliter kan je tot maximaal 100% van de waarde van de woning financieren. Ga je verduurzamen? Dan kan je tot 106% van de waarde van de woning lenen.
 3. De Energiebespaarlening. De overheid heeft een aantrekkelijke Energiebespaarlening in het leven geroepen om mensen te ondersteunen bij het verduurzamen van de woning. Er is een Energie Bespaar Fonds opgericht waar je tegen een aantrekkelijke rente kan lenen voor duurzame maatregelen.
 4. Lokale energieleningen: sommige gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam, bieden eigenaren van woningen, kleine verhuurders en VvE’s een energielening aan. Zo’n lening is bedoeld voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie zoals isolerend glas, zonnepanelen en isolatie van vloer en dak. De lening heeft meestal een aantrekkelijke lage rente. Kijk op regionaalenergieloket.nl/subsidies of er aantrekkelijke regelingen in jouw gemeente zijn.

Een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (DMJOP)

Wat is een (D)MJOP? 

Als er geen geld gespaard wordt voor toekomstig groot onderhoud, krijgt de VvE onverwachts een flinke rekening op het bord wanneer je onderhoud moet laten plegen. Dit kan gemakkelijk tot financiële problemen zorgen. VvE-beheerders, Vereniging Eigen Huis en gemeenten adviseren daarom alle VvE’s om altijd een meerjarenonderhoudsplan op te laten stellen en zo een financiële reserve op te bouwen. Om de benodigde investeringen in onderhoud en reparaties in kaart te brengen werken veel VvE’s met een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). De MJOP dient als planning en budget voor een gezamenlijke spaarpot waaruit het grote onderhoud wordt bekostigd. De hoogte van het bedrag richting het MJOP is over het algemeen een onderwerp dat op de agenda staat van de jaarlijkse vergadering van de vereniging. Een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan bestaat naast onderhoudswerkzaamheden ook uit investeringen in energiebesparende maatregelen. Daarbij wordt naar toekomstige alternatieven voor aardgas gekeken en naar het verminderen van het energiegebruik.

Tip: Voorkom problemen in de toekomst en laat een DMJOP opstellen

Een goed DMJOP heeft een aantal voordelen voor je VvE:

 • Het geeft direct inzicht in het benodigde onderhoud op korte en lange termijn.
 • Het geeft aan hoeveel de VvE maandelijks moet reserveren voor onderhoud.
 • Het voorkomt onverwachte grote uitgaven.
 • Het legt een buffer aan voor onverwachte gebeurtenissen.

Slimme VvE’s combineren het regulier grootonderhoud met de uitvoering van energiebesparende maatregelen

Wil je VvE graag energiebesparende maatregelen laten uitvoeren maar is er onvoldoende geld in kas? Neem de gewenste maatregelen dan op in het MJOP. Dan wordt er naar de investering toegewerkt. Door aan te sluiten bij ‘natuurlijke’ onderhoudsmomenten kunnen de maatregelen zo kostenefficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Zo kan je relatief eenvoudig het MJOP ‘verduurzamen’. Dat werkt niet alleen kostenbesparend; het is ook makkelijker deze maatregelen te financieren en uit te voeren.

Vergelijk je energieverbruik

Ben je benieuwd hoeveel energie je verbruikt in vergelijking tot een gemiddeld appartement? Pak dan jouw energierekening er bij en vergelijk je verbruik met dat van anderen.

Instructies

 1. Pak je jaarrekening en schrijf jouw jaarverbruik op. De hoeveelheid elektriciteit die je verbruikt is uitgedrukt in kilowattuur (kWh). De hoeveelheid gas die je verbruikt is uitgedrukt in kubieke meters (m3).
 2. Deel het jaarverbruik elektriciteit door het aantal personen in jouw huishouden. Schrijf dit getal op en zet een kruisje op de verticale as. Teken een rechte lijn naar rechts.
 3. Deel het jaarverbruik gas door het aantal vierkante meters van uw woning. Schrijf dit getal op en zet een kruisje op de horizontale as. Teken een rechte lijn naar boven.
 4. Op de kruising zie je hoe je het doet ten opzichte van het gemiddelde. Zit je in het groene gebied? Dan ben je goed bezig. Nog niet in het groen? Werk aan de winkel!

De VvE is gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het algemene deel van het appartementsgebouw. Dit zijn vaak de zaken die te maken hebben met de buitenschil van de woning (fundering, gevel en dak). Daarmee zijn energiebesparende maatregelen met een bouwkundig karakter vaak een VvE-aangelegenheid. Iedere VvE is verplicht om te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand in de vorm van een reservefonds. Door het vaststellen van een minimale jaarlijkse reservering zijn VvE’s beter in staat om het benodigde, groene, onderhoud aan het complex te laten verrichten.

Het opstellen van een MJOP vindt plaats op basis van een bouwkundige inspectie en is specialistisch werk. VvE’s ontvangen nu tijdelijk subsidie voor het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in combinatie met een energieadvies. Meer informatie over het subsidiebedrag en de voorwaarden vind je hier.

Gratis. Handige bespaartips

Vaak kan je met enkele slimme tips en kleine investeringen al honderden euro’s per jaar besparen. We hebben de meest interessante tips voor appartementen op een rijtje gezet. Bekijk hier ons overzicht met handige tips om energie te besparen in je appartement!

>>> Bekijk de bespaartips